Vešel do pomíjivosti, zapadl v temnotách a temnotou je přikryto jeho jméno
―Kaz 6, 4

Tento web byl z rozmaru pisatele uzavřen.